Книга, посветена на алтернативните подходи в лечението на МС

multiple sclerosis book